Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 3.4 ZPORR - nabór 2006

STOWARZYSZENIE „PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W OPOLU jako jednostka, której Zarząd Województwa Opolskiego powierzył pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla działań 2.5. i 3.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2006 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

 
Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu, ul. Sempołowskiej 1, 45-034 Opole,  Sekretariat, w terminie:

od dnia 03 kwietnia  do 05 maja 2006 roku
w godzinach 8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku)

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 05 maja 2006 roku, godz.15.00.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Preferowane będą projekty, których rzeczowa realizacja zostanie zakończona do dnia 31 sierpnia 2007 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Działań ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.


Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.zporr.gov.pl


Informacje o programie znajdują się również na witrynie internetowej Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości: www.rif.opole.pl/ZPORR

Pytania prosimy kierować na adres: e - mail: ,
lub telefonicznie pod numer: (0-77) 441 - 27 - 22.