Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 2.5 ZPORR - nabór 2006

Stowarzyszenie "Promocja przedsiębiorczości" w Opolu jako jednostka, której Zarząd Województwa Opolskiego powierzył pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla działań 2.5. i 3.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2006 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”


Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu,  ul. Sempołowskiej 1, 45-034 Opole,  Sekretariat, w terminie:
od dnia 06 marca  do 27 marca 2006 roku
w godzinach 8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku)

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 27 marca 2006 roku, godz.15.00.


Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Działania 2.5 ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.zporr.gov.pl


Informacje o programie znajdują się również na witrynie internetowej Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości: www.rif.opole.pl/ZPORR

 

Pytania prosimy kierować na adres: e - mail: ,
lub telefonicznie pod numer: (0-77) 441 - 27 - 22.