Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków - Działanie 2.2 ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 dla działania Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach:
 
Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
 
  
 
 
Dokumentacja konkursowa:

ZPORR - wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2004:
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=40&id_dok=4

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=237&id_dok=4
Poradnik dla Beneficjentów 2 Priorytetu ZPORR:
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=222&id_dok=4
 
Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=185&id_dok=4
 
Wskaźniki monitoringowe do projektów składanych w ramach ZPORR
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=166&id_dok=4