Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 2.6 ZPORR

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 dla działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy:
word.gifDOCOgłoszenie o naborze 2.6 - 2006.doc

Dokumentacja konkursowa:

ZPORR - (Dz. U. Nr 166, Poz. 1745):
http://www.zporr.gov.pl/NR/rdonlyres/43C0CE1A-CE91-43AA-9C26-220DDAF12A1F/0/DzU351596_zporrfinal_23sier.pdf

Uzupełnienie ZPORR:
http://www.zporr.gov.pl/NR/rdonlyres/9660670F-0909-43CC-9AF9-B18757470C31/15800/zporr_uzupelenieni_tekst_jednolity_1509_17102005.pdf

Zmiany do Uzupełnienia ZPORR z kwietnia 2006r:
http://www.zporr.gov.pl/NR/rdonlyres/F21217A2-C52B-4C96-A7F1-2CA83DDCF92F/18900/ZPORR_Uzupelnienie_zmiana_12042006.pdf

Poradnik dla Beneficjentów Priorytetu 2 ZPORR:
http://www.zporr.gov.pl/NR/rdonlyres/9AC7425F-95CA-4F0A-A882-5DD2DB115091/14321/ZPORR_porad_benef_30092005.rar

Europejski Fundusz Społeczny w ZPORR - kwalifikowalność wydatków:
http://www.zporr.gov.pl/NR/rdonlyres/9AC7425F-95CA-4F0A-A882-5DD2DB115091/19139/ZPORR_kwalifikowalnosc_efs_24042006.doc

Wskaźniki monitoringowe do projektów realizowanych w ramach ZPORR:
http://www.zporr.gov.pl/NR/rdonlyres/3D79ACA7-F4DA-4F86-9812-EA2E9E125386/16162/zporr_wskazniki_21122005.xls

Ramowy Plan Realizacji Działania 2.6 ZPORR na rok 2006:
 

część merytoryczna:
http://www.zporr.umwo.opole.pl/cms/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=395&id_dok=4
 

część finansowa:
http://www.zporr.umwo.opole.pl/cms/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=325&id_dok=4

Generator wniosków:
http://www.mf.gov.pl/_files_/unia_europejska/simik/generator_3_0_0_58.exe?PHPSESSID=a70cb19d1b32e02ceed300aaac43dcfc

Wytyczne dotyczące składania wniosków:
word.gifDOCWytyczne dotyczące składania wniosków.doc

Konsultacji w zakresie przygotowania wniosku projektowego do działania 2.6 ZPORR udziela pracownik Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych pod nr telefonu 077 5416634.