Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 2.5 ZPORR - nabór 2005

STOWARZYSZENIE „PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W OPOLU

jako jednostka, której Zarząd Województwa Opolskiego powierzył pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla działań 2.5. i 3.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2006 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków
Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego Priorytetu II  „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Działanie 2.5 – „Promocja przedsiębiorczości”.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w  Uzupełnieniu ZPORR.
Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, ul. Damrota 4, 45-064 Opole, III piętro, Sekretariat, w terminie:
od 18 marca do 8 kwietnia 2005 roku w godzinach 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku).
Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 kwietnia 2005 roku o godz.15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Działań ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej MGiP pod adresem: www.zporr.gov.pl
Informacje o programie znajdują się również na witrynie internetowej Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości: www.rif.opole.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego: www.zporr.umwo.opole.pl

Pytania prosimy kierować na adres:
e–mail: , ,
telefonicznie pod numerem: (0-77) 456 – 56 – 00,
lub osobiście: ul. Damrota 4, 45 – 064 Opole.

Treść ogłoszenia w formacie .doc:
word.gifDOCotwarcie rund aplikacyjnych - 2.5. - 2005.doc