Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 2.2 oraz 2.6 ZPORR - nabór 2005

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 dla działań Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach:
 
Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
 
Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
  
 
 
Dokumentacja konkursowa:

ZPORR - wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2004:
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=40&id_dok=4

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=237&id_dok=4
Poradnik dla Beneficjentów 2 Priorytetu ZPORR:
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=222&id_dok=4
 
Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=185&id_dok=4
 
Wskaźniki monitoringowe do projektów składanych w ramach ZPORR
http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_zporr&id_zal=166&id_dok=4
 
 
Ulotka dotycząca stypendiów dla uczniów:
JPEGUlotka - uczniowie 1.jpeg   JPEGUlotka - uczniowie 2.jpeg
 
Ulotka dotycząca stypendiów dla studentów:
JPEGUlotka - studenci 1.jpeg   JPEGUlotka - studenci 2.jpeg