Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Zmiany w Instrukcji wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego z EFRR

Nawiązując do korespondencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o sygnaturze  DRR-VII-94860-48-HA/06 z 13 grudnia 2006 roku, poniżej zamieszczamy informację dotyczącą zmiany w Instrukcji wypełniania "Wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFRR.

Zgodnie z dotychczasową instrukcją do wniosków beneficjenta o płatność w ramach EFRR „Faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej powinny być opatrzone adnotacją: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa”. W przypadku, gdy projekt nie jest współfinansowany z budżetu państwa zwrot „oraz z budżetu państwa” nie jest zamieszczany.

Zapis ten może również występować w formie pieczęci.


Zgodnie z wymogami audytorów Komisji Europejskiej zapis ten powinien być umieszczany na pierwszej stronie oryginału faktury (przed jej skopiowaniem i przekazaniem kopii przy wniosku o płatność). Ponadto Instytucja Zarządzająca ZPORR proponuje w przedmiotowej adnotacji stosowanie skrótu EFRR w miejsce pełnej nazwy funduszu.


Stosowne uszczegółowienie zostało wprowadzone do instrukcji udostępnionej na stronie www.zporr.gov.pl.


Powyższa wytyczna staje się obowiązująca dla wniosków o płatność sporządzanych począwszy od 1 lutego 2007 r.