Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Zabezpieczenie wkładu własnego - inyterpretacja Ministerstwa Gospodarki i Pracy

Poniżej przedstawiamy interpretację Ministerstwa Gospodarki i Pracy (pismo o sygn. DRR-I-9513-3496-PE/05) dot. zabezpieczenia środków na realizację projektów przez JST w ramach ZPORR.

Zgodnie z instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu przez jednostki samorządu terytorialnego są: kopia uchwały budżetowej na dany rok lub kopia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, jako załącznik do tej uchwały, w przypadku projketów, które będą realizowane dłużej niż 1 rok. W uchwale tej powinny być wymienione dokładne nazwy zadania współfinansowanego ze środków strukturalnych i podana kwota przeznaczona na współfinansowane.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, w uchwale budżetowej JST powinna zostać zawarta deklaracja o zabezpieczeniu środków na współfinansowanie projektu dla całego okresu realizacji.

Z związku z powyższym, jeżli wnioskodawca (JST) zamierza realizować projekty przez okres dłuższy niż jeden rok to zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dn. 26 listopada 1998 r., powinien określić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na dany rok w postaci WPI.

W przypadku wnioskodawców ubiegających się o środki z EFRR, którzy nie posiadają Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI), konieczna jest nowelizacja uchwały budżetowej o załącznik zawierający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.