Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Kwalifikowalność wydatków poniesionych z innych rachunków bankowych niż wskazany w umowie o dofinansowanie projektu

W związku z licznymi pytaniami do Instytucji Zarządzającej ZPORR odnośnie kwalifikowalności wydatków poniesionych z innych rachunków bankowych niż wskazany w umowie o dofinansowanie projektu, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy przedstawia następujące stanowisko:

• obowiązek prowadzenia wyodrębnionego rachunku dla projektu powstaje z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu, co do zasady wydatki poniesione przez Beneficjenta z innych rachunków bankowych można uznać za kwalifikowane tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed dniem zawarcia ww. umowy.

• w stosunku do umów już podpisanych, w uzasadnionych przypadkach wydatki dokonane po podpisaniu umowy z innych rachunków niż wskazany w ww. umowie mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli beneficjent wykaże, iż wydatki te zostały rzeczywiście poniesione na realizację projektu.