Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Kwalifikowalność podłączenia do sieci kanalizacyjnej gospodarstw agroturystycznych

Zgodnie z opinią Departamentu Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury budynki związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej należy zaliczać do budynków zamieszkania zbiorowego, o których mowa w par. 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Nie można zatem zaliczyć ich do budynków użyteczności publicznej. W związku z powyższym koszt podłączenia budynku związanego z prowadzeniem działalności agroturystycznej należy uznać za koszt niekwalifikowalny.