Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wzrost wartości projektu po przetargu

Wielkość dofinansowania przewidzianego w umowie o dofinansowanie projektu nie może wzrosnąć, jeśli zatem wartość projektu po przetargu jest wyższa niż przewiduje to umowa o dofinansowanie projektu, różnicę pokrywa beneficjent. W takiej sytuacji wartość o jaką wzrośnie projekt należy uwzględnić w kosztach kwalifikowalnych, co spowoduje zmianę proporcji udziału poszczególnych źródeł finansowania (zmniejszenie udziału funduszy strukturalnych oraz budżetu państwa, zwiększenie udziału środków beneficjenta). Konieczne jest także dokonanie odpowiedniej zmiany w wniosku o dofinansowanie projektu.