Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Lokalne Programy Rewitalizacji powiatów

Wg zapisów Uzupełnienia ZPORR, jednym z kryteriów formalnych decydującym o możliwości realizacji projektów w ramach działania 3.3. "Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe"  jest wpisywanie się ich się w założenia Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) - odpowiednio dla obszarów "miejskich" lub/i "powojskowych i poprzemysłowych", tworzonych przez właściwą geograficznie jednostkę samorządu terytorialnego. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi konieczności opracowywania LPR przez poszczególne kategorie beneficjentów działania 3.3., zgodnie z interpretacją MGiP nie jest koniecznym, aby Starostwa Powiatowe przygotowywały odrębne LPR, jeżeli opracowywane przez powiaty projekty będą zgodne z założeniami programów tworzonych na poziomie gminy wchodzącej w skład danego powiatu.

Wynika to m.in. ze specyfiki tych programów, które powinny być kompleksowe i powinny obejmować propozycje rozwiązań problemów w obszarze "przestrzennym", "gospodraczym" i "społecznym" przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów działających w tych obszarach.