Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Koszt wyceny i wypłaty odszkodowań za trwałe nasadzenia i za obiekty znajdujące się na nieruchomościach gruntowych zajętych przez beneficjenta na potrzeby wykonania robót budowlanych

Koszt wyceny i wypłaty odszkodowań za trwałe nasadzenia i za obiekty znajdujące się na nieruchomościach gruntowych zajętych przez beneficjenta na potrzeby wykonania robót budowlanych można uznać za koszt kwalifikowalny w przypadku, gdy koszty te są uzasadnione dla realizacji danego projektu i na etapie składania wniosku aplikacyjnego są przewidziane w projekcie.