Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Możliwość aplikowania Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do podziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Zgodnie ze stanowiskiem MGiP w pkt. 1 Rodzaje beneficjentów dla poddziałania 1.3.2 Uzupełnienia ZPORR wymienia się: "Zakłady opieki zdrowotnej -opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie) dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd wojewódzki, powiat, akademia medyczna, minister właściwy do spraw zdrowia, Prezes Rady Ministrów, właściwy minister ".
W związku z tym, że zakres działalności Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych nie ma charakteru opieki stacjonarnej lub ambulatoryjnej nie kwalifikują się one do wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 Uzupełnienia ZPORR.