Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działalność jednostek samorządu terytorialnego a pomoc publiczna w ramach działania 1.4 ZPORR

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem MGiP "w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą przez co wsparcie dla tych podmiotów nie stanowi pomocy publicznej". W związku z powyższym rozpoczęcie realizacji inwestycji (przedsięwzięcia) w ramach Działania 1.4 ZPORR -Rozwój turystyki i kultury przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w żadnym wypadku nie jest przesłanką do późniejszego odrzucenia projektu. Koszty poniesione z ww. inwestycją będą stanowiły wydatki kwalifikowalne na zasadach ogólnych, podobnie jak w kategorii projektów nie objętych pomocą publiczną.