Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu

Za termin rozpoczęcia realizacji projektu należy uznać przewidywaną datę wejścia  w życie umowy z wykonawcą. Jeśli beneficjent podpisał już umowę z wykonawcą, to wpisuje tę datę. Za termin zakończenia realizacji projektu uważany jest termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu (data protokołu odbioru projektu).
W projektach wybranych do realizacji termin rozpoczęcia nie może być określony później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Okres realizacji projektu nie może byc dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (w razie jego przekroczenia konieczne jest odpowiednie uzasadnienie). W przypadku projektów, w których termin rozpoczęcia realizacji został określony później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu, podpisanie umowy o dofinansowanie projektu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy beneficjenci przedstawią deklarację gotowości rozpoczęcia realizacji projektu we wczesniejszym terminie oraz dokonają stosownych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu i odpowiednich załącznikach do wniosku.