Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Możliwość wszczęcia procedury udzielania zamówienia publicznego na realizację projektów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą

W przyjętych wzorach umów o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach ZPORR, znajdują się zapisy mówiące o tym, że:
1. Można rozpocząć procedurę udzielania zamówień publicznych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (beneficjent ponosi ryzyko związane z wydaniem ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu).
2. W przypadku gdy procedura udzielania zamówień publicznych rozpoczęła się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, nie ma zastosowania kontrola ex-ante zamówień publicznych.